CASESTUDIE MAN9 – BREEAM

Nieuwbouw Hotel Jansen Amsterdam Bajeskwartier

Historie
De voormalige Bijlmerbajes in Amsterdam, een gevangeniscomplex, wordt herontwikkeld tot het ‘Bajeskwartier’, een milieuvriendelijke, multifunctionele en bruisende wijk. De totale ontwikkeling omvat ongeveer 1350 wooneenheden, een onderwijsinstelling, kunstgalerijen, recreatie, zorginstellingen, studentenhuisvesting, winkels en een short stay hotel genaamd: Hotel Jansen ‘not for tourists’. Hotel Jansen wordt gerealiseerd in het ‘Kenniscluster’ van het Bajeskwartier. In samenwerking met woningcorporatie De Alliantie wordt een multifunctioneel gebouw ontwikkeld met 280 studentenwoningen (De Alliantie) en een vestiging van Hotel Jansen ‘not for tourists’ (200 kamers). Hotel Jansen ‘not for tourists’ ontwikkelt en exploiteert daarnaast een commerciële plint binnen het gebouw met gemengde functies.

Ontwerp
Het gehele gebouw heeft een stedenbouwkundige opzet als een verticale schijf met inkepingen en uitstulpingen, wat resulteert in een speelse en levendige gevel. Het gebouw bestaat uit Hotel Jansen en studentenwoningen voor De Alliantie. De rode lijn op de artist’s impression geeft de grens aan tussen de twee delen van het gebouw. BREEAM is alleen van toepassing op het gedeelte van Hotel Jansen. Het totale programma van Hotel Jansen omvat 200 studentenhotelkamers, 5 clubkamers (gedeelde woonkeukens), restaurant/brasserie Mama’s, een wasserette-café, ongeveer 200m² commerciële ruimte, fietsenstalling voor 200 fietsen en een parkeergarage voor 13 auto’s.

BREEAM

(Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) is de leidende en wereldwijd meest gebruikte beoordelingsmethode om duurzaamheidsprestaties van gebouwen te bepalen.

Breeam Outstanding

Het doel is om het BREEAM Outstanding-certificaat (5 sterren) te behalen op basis van de BRL 2014 v1.0.1 richtlijn voor zowel het ontwerp- als het afrondingsfase. Belangrijke innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpprincipes omvatten verwarming op lage temperatuur en koeling op hoge temperatuur (WKO), ontwerp zonder gasaansluiting, luchtbehandeling met warmteterugwinning, aanwezigheidsdetectie in verlichting, energiezuinige LED-verlichting, regenwateropvang, beplanting op sommige gevels, zonnepanelen op de gevel en het dak, en het gebruik van FSC-hout.

Bruto vloeroppervlak in m² (NEN 2580)
ongeveer 8.000 m² (ongeveer 7.000 m² exclusief de souterain)

Kengetallen

  • Verwacht energieverbruik: ongeveer 40 kWh/m² GFA volgens EPC-berekening
  • Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen: ongeveer 0,0 kWh/m² GFA (energieneutraal)
  • Verwacht gebruik van duurzame energiebronnen: ongeveer 40 kWh/m² GFA volgens EPC-berekening
  • Verwacht waterverbruik per persoon per dag: ongeveer 0,2 m³/persoon/dag
  • Verwacht percentage van waterverbruik afkomstig van regenwater of grijs water: exact percentage onbekend
  • Duurzame Maatregelen Geïmplementeerd
  • Diverse duurzame maatregelen zijn geïmplementeerd, waaronder het gebruik van energiezuinige technologieën, regenwateropvang, beplanting op gevels, en betrokkenheid bij sociale en economische duurzaamheid door samenwerkingen met organisaties zoals House of Hospitality en het Amsterdam Social Return Bureau.

Ambities, planvorming

De ambitie is om het BREEAM Outstanding-certificaat te behalen voor zowel de ontwerpfase als de uitvoeringsfase. Er worden regelmatig bijeenkomsten gehouden met het ontwerpteam, de opdrachtgever en de BREEAM-expert om de voortgang te monitoren.

Technische oplossingen

Energieopwekking
Broninstallatie:
– Verwarming d.m.v. warmtepomptechniek, 40-45 graden
– Koeling d.m.v. bodem en warmtepomptechniek, 12-18 graden

 Luchtbehandeling:
– Hotelkamers: Met HR tegenstroomwarmtewisselaar, aluminium

Verwarming/koeling:
– Hotelkamers: Ventilatie en vloerverwarming/koeling voor koeling en verwarming per kamer te bedienen.
De verlichting wordt uitgevoerd met energiezuinige lampen, met zoveel mogelijk LED-verlichting. Alle fluorescent verlichting is voorzien van hoogfrequente voorschakelapparatuur.

Proces, organisatie

De verantwoordelijkheden op het gebied van BREEAM worden gedeeld door de opdrachtgever, de architect, de hoofdaannemer, de hoofdinstallateur en de BREEAM expert. De opdrachtgever hees een bepaalde ambitie uitgesproken op het gebied van duurzaamheid en hees dit uitgedrukt in een beoogde BREEAM score. De architect, hoofdaannemer en de hoofdinstallateur conformeren zich tijdens ontwerp- en bouwproces aan deze BREEAM score. Zij dienen dit aan te tonen met bijvoorbeeld berekeningen, certificaten met materiaalspecificaties en andere kwalitatieve en kwantitatieve bewijzen. De BREEAM expert functioneert als adviseur tijdens het gehele proces is verantwoordelijk voor de controle van de geleverde bewijzen conform de BREEAM richtlijn.

Kosten/baten

De kosten welke komen kijken bij het uitwerken van de BREEAM-vereisten zijn hoog. Diverse partijen moeten worden ingeschakeld voor het opstellen van documenten waarmee wordt onderzocht of aangetoond dat bepaalde eisen worden gehaald. Ook technische oplossingen t.b.v. BREEAM kosten soms meer dan de gangbare oplossingen.

De investering in deze kosten zijn te verantwoorden, omdat we van mening zijn dat een goed doordacht en energiezuinig gebouw op de langere termijn goedkoper is in beheer en onderhoud, en dat deze een prettigere plek oplevert voor de medewerkers en gasten. Dit laat zich niet in euro’s uitdrukken maar is wel één van de belangrijkste voordelen.

Tips voor volgend project

Voor een soepel proces is het aan te raden de verantwoordelijkheid voor BREEAM te delen. Alle partijen, van opdrachtgever tot onderaannemer en eindgebruiker, hebben met BREEAM te maken en moeten informatie aanleveren of meedenken. Daarnaast is het ook van belang vroeg te beginnen en regulier met alle betrokken partijen de huidige status door te nemen.

By Sophia Clark
Very Enjoyable

I’ve been enjoying my stay at Hotel Jansen a lot so far! The staff are super lovely and everyone living here is very friendly. The kitchens are clean and the location is very accessible.

By Camille Vanhee
Such A Cool Place

Hotel Jansen is an amazing experience. I found so many friends here, I recommend it to everyone!

By Jeanne Gironde
A New Home

Hotel Jansen is not only a welcoming and well located place in Amsterdam, it is also a community of friends. With students and workers from all over the world, this international atmosphere makes everyone feel at home. I really enjoy being here and I recommend to all newcomers this great experience.

By Bert Van Kerkhoven
Great Place

Staying here now for 2 months and will definitely extend as long as possible. Great place full of amazing people. The location is perfect for walks in nature and not too far from the city centre. They also serve great food in the restaurant downstairs, I haven’t cooked once. Highly recommended.

By Nina Rauch
Recommended!

I’m staying here now for three months and so far I had a really good time! I made some amazing friends and the rooms are also really nice. The restaurant downstairs has really good food and coffee and the staff is super friendly. I really enjoy my stay here and can just recommend this place!